พุทธธัมมเจดีย์ อริยสัจจากพระโ อษฐ์
คลิ๊กฟังคำชี้ช วนวิงวอน

เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิคนดีวิถีพุทธ


ร่วมอนุโมทนามีส่วนร่วมบุญกุศลกับทางศิษย์เก่าชมรมพุทธศาสตร์ มก.ฉกส.

นำโดยนายทศพรและนายอดิศร thaihost.in.th และคณะ ได้บริจาคเว็บไซด์ให้กับทางชมรม เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระอรหันสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนี้